/

March 31, 2024

Hướng dẫn kích hoạt Youtube Premium trên TV

Mở ứng dụng Youtube trên TV và bấm vào Đăng nhập

Chọn Quét hoặc nhập mã và lấy mã hiển thị trên màn hình

 

Liên hệ với 3CT Group hoặc 3CT Shop để được kích hoạt